ООУ „Димитар Поп Георгиев Беровски“ во Ѓорче Петров добива нов изглед

Летниот период е училишен одмор за децата, но не и за локалната самоуправа во Ѓорче Петров.

Покрај тоа што се работи на реализација на над 25 улици во општината, истовремено не изостанува и долгорочниот влог во образованието, она што е најважно за најмладите, велат надлежните. 

Се работи со полна пареа во општинските основни училишта, со цел подобрување на условите за работа на сите деца, но и за наставниот кадар.

Имено, учениците во ООУ „Димитар Поп Георгиев Беровски“ ќе добијат целосно нов изглед на ова училиште, досега непроменет со години ( децении).

Изработена е целосна реконструкција на под на приземје на едно крило и влезна партија кое опфаќа: Демонтажа на постоечка армирано бетонска постоечка плоча и демонтажа на постоечки под од терацо, изведба на нова армирано бетонска плоча, хидро изолација и монтажа на високо квалитетни гранитни плочки со вкупна квадратура од 360 м2, информираше градоначалникот Стојкоски. 

Изминатиов период се работеше на реконструкција на постоечките санитарни јазли со вкупно 12 кабини. Во санитарните јазли се опфатени демонтажа на постоечки чучавци и умивалници. Во истите се поставува нова водоводна мрежа, нови санитарни школки, умивалници, подни и ѕидни плочки.

Со овој гадежен опфат се изведува и еден тоалет за лица со посебни потреби, целосно опремен и адаптиран за намената.

Завршена е обиколката од трите страни со обработка на енергетски ефикасна фасада со површина од 2.000 м2, а во завршна фаза е предната страна на фасадата од училиштето.