Заразна кожната болест "Cutaneous leishmaniasis", која се прошири во Сирија и Блискиот исток, се приближува и на Балканот.

Оваа болест, кои главни пренесувачи се кучиња, муви и крлежи и која на заболените им предизикува отворени рани, крвавење од нос, тешко голтање и дишење, спрема зборовите на епидемиолозите, кои се диагностицирана во Македонија, Црна Гора...

"Ако сеуште не е дојдена, ќе дојде. Тој фак апсолутно стои. Таа се шири преку домашни животни, пред се преку кучиња. Значи се работи за блест со која се занимаваат ветеринарите. Со обизир на тоа дека имаме потврда за нејзиното присуство во Македонија и Црна Гора, и ако има луѓе кои се заболени во тие земји, тогаш секоја приказна дали ќе ја имаме е одповеќе.", вели проф.др. Тиодоровиќ.

Можат да ја пренесат и крлежи, но главен пат за пренесување е од куче на човек. Не се пренесува од човек на човек. Може само теоретски по пат на крв, односно по пат на трансфузија.