Ново зелено катче во општина Аеродром

Зад ТЦ Бисер подигнавме нов парк на површина од 4800 м², со комплетно нов тревник и систем за полевање со прскалки.

Во соработка со општината поставени се и нови клупи и детски реквизити, што ја прави оваа површина идеална за уживање.