Ново истражување покажува дека првородените деца се попаметни од своите браќа и сестри

Се чувствувате некогаш дека вашите родители повеќе ги фаворизираат вашите постари браќа или сестри? Тие веројатно имаат поголем бенефит одошто мислите. Според ново истражување на универзитетот во Единбург, првородените деца се попаметни од своите браќа и сестри.

Во обидот подетално да го објаснат ефектот во редоследот на раѓање, ова истражување опфатило повеќе од 5000 деца на возраст од 14 години. Децата биле следени во текот на 2 години, преку читање, тестови и тн. Така било утврдено дека првородените деца имале повисок коефициент на интелигенција од останатите.

Според истражувачите, тоа се должи на поддршката од родителите, односно првородените деца добиваат посилна интелектуална поддршка од своите родители, како и често поскапо и посилно образование, а имаат и повеќе алатки за учење кои им се достапни.

cheap nike air max 90