Министерството за труд и социјална политика го изработи текстот на законот за приватни агенции за вработување. 

Сега, наместо два закона се нуди еден, со цел единствено регулирање на приватните агенции за вработување и надминување на постојните проблеми при имплементацијата на законите.

Целта е и заштита на вработените.