Старата стоковна куќа „Нама“, денешна „Сити галери“  е местото каде што сите скопјани оделе на пазарување.Трговскиот центар бил изграден во 1959 година, тој бил многу модерен кога ќе земеме во предвид дека во тоа време имал ескалатори.

Ќе ве потсетиме како некогаш изгледала „Нама“ во центарот на Скопје и како ќе излгеда новиот трговскиот центар „Сити галери“ кој ќе биде на осум ката со купола и врв во барокен стил.