Никогаш не се изневерувај себеси

Секогаш те изневеруваат оние на кој најмногу си им дал.
Си го отворил своето срце и си го држел така на дланка, само за нив. 

Луѓе сме, нѐ повредуваат и ние повредуваме. Но, знаеш што?
Ти секогаш можеш да застанеш зад себеси.
Тоа предавство никогаш немој да го направиш.

Затоа што кога се изневеруваш себеси, ги изневеруваш и другите. 

Биди добар и имај мир.
И нека биде така, затоа што така и е.