Нема решенија за присилна наплата од УЈП додека траат препораките за корона вирусот

Управата за јавни приходи (УЈП) ги информира даночните обврзници дека нема да доставува решенија за присилна наплата од парични средства по основ на сите даноци и други јавни давачки (глоби, судски такси), за сите оние обврзници кои ги немаат подмирено своите обврски кон УЈП.

УЈП нема да ги презема овие дополнителни мерки се додека траат препораките и мерките на Владата и Министерството за здравство, а се однесуваат на спречување на ширењето на коронавирусот, соопшти ИУЈП.