Фотографијата е направена од страна на мкд.мк, а е доказ за тоа како љубезниот кадар на Ургентен центар ги третира пациентите: