Не чекајте да бидете среќни! Нова година е!

Цела недела чекаме да дојде петок.

Цел месец чекаме да дојде плата.

Цела зима чекаме да падне снег.

Цела година чекаме да дојде лето.

И цел живот чекаме да бидеме среќни!

Не чекајте! Нова година е! Зима е! И снег ќе е!