Народната банка ќе кова нови монети од 2 денари

Ковани пари со апоенска вредност од 2 денари со проценета вредност без ДДВ од 34.000.000 денари или 550 илјади евра нарача Народната банка на Македонија. На Бирото за јавни набавки објавен е оглас за прибирање понуди.

Критериум за доделување на набавката е најниската цена, а времетрањето на договорот е најниската цена.

Претходно Народната банка на Електронскиот систем за јавни набавки објави оглас за печатење на апоените од 10 и 50 денари и за тоа ќе плати 127 милиони денари без ДДВ или околу 2 милиони евра. Станува збoр за печатење на 25 милиони парчиња во апоени од 10 денари и 15 милиони парчиња апоени од 50 денари. Вкупната вредност на новите апоени кои ќе бидат пуштени во оптек е милијарда денари.

cheap nike air max 90