Иво Андриќ е познатиот балкански писател кој со задоволство го читавме како дел од нашите задолжителни лектири на училиште. Се потсетуваме на неговите најубави и најискрени мудрости за животот и љубовта.

Кој прави добро, уште повеќе добро се очекува од него.

Љубовта, кога е искрена и длабока, лесно простува и заборава.

Мирот и спокојството се единственото добро и најголемо достоинство на скроимните луѓе.

Младоста е среќно добра во кое човекот почнува да верува во себе, а сѐ уште не престанал да верува во другите.

Од своето потекло и од своето детство не може да се побегне.

Раната која се крие, многу бавно и тешко зараснува.

Животот ни го враќа само она што им го даваме на другите.

Сите вистински животи се убави, но често и тешки.

Животната сила на еден човек, често се мери и според неговата способност за заборавање.

Многумина го постигнуваат тоа што го сакаат, но се губат себеси во тоа.