Мораме да веруваме дека подобри времиња се пред нас