Дел од програмата за Март во МКЦ:

01.03. Дебатен филмски клуб
03.03. БОШ Фестивал ви праќа глас!
04.03 - 09.03. Вечери на Женски Права 2017
11.03. Концерт на June & Ana Curcin
12.03 и 14.03 Да го поздравиш и да ми го бациш
15.03. промоција на книга "Собирачи на пепел" од Давор Стојановски
16.03 5 YEARS Diehard Records & Booking / Пет години Дајхард фестивал
17.03. Концерт на Die Wilde Jagd
17.03 Изложба на Глигор Васков и Ангел Коруновски
18.03. Ракија Фест Скопје МКЦ
21.03.и 22.03 Да го поздравиш и да ми го бациш
24.03. Swans во МКЦ
28.03 - 30.03 Фестивал на Грчки филм
31.03. Концерт на Sonic Jesus и Went