Научив дека не е важно што се случило или колку лошо изгледа денешниот ден – животот оди понатаму и утре ќе биде подобро.

Научив дека за да процениш една личност треба да го гледаш начинот на кој ги поднесува овие три работи: дождлив ден, загуба на багаж и прегорени светилки на божиќното дрво.

Начив дека без оглед на твојот однос со родителите, тие ќе ти недостасуваат кога еднаш засекогаш ќе си отидат од твојот живот.

Начив дека да живееш не е исто со тоа да имаш живот.

Начив дека понекогаш животот ти дава втора шанса.

Начив дека луѓето ќе заборават што си рекол, ќе заборават што си направил, но никогаш нема да заборават како си направил да се чувствуваат.