Вистинската љубов не значи само кажување на овие два „свети“ зборови те сакам. Таа бара многу повеќе од тоа.

Љубовта е  давање поддршка и барање прошка.

Љубовта е  компромис.

Љубовта е  дозвола за другата личност да бидат тоа што се.

Љубовта е  држење на нивната рака кога се тажни или уплашени.

Љубовта е  отсуство на судење.

Љубовта е  аргументирање, но не и напаѓање.

Љубовта е искреност, дури и тогаш кога боли.

Љубовта е  слушање.

Љубовта е  постојано недостасување.

Љубовта е  посветеност.

Љубовта е  несебична.

Љубовта е наоѓање баланс.

Љубовта е  почитт кон нивното семејство и пријатели.

Љубовта е  партнерство, тим.

Љубовта е слатка и понекогаш лигава.

Љубовта не е составена само од зборови.

Љубовта е  заборавање на малите кавги.

Љубовта понекогаш е досадна. Понекогаш многу возбудлива.

Љубовта е  хемија.

Љубовта е дом.