Лесно е да бидеш запишан во нечиј именик.
Тешко е да бидеш запишан во нечие срце.

Лесно е да судиш за туѓите грешки.
Тешко е да ги признаеш сопствените грешки.

Лесно е да одговориш без размислување.
Тешко е да скротиш јазикот.

Лесно е да го повредиш оној што те сака.
Тешко е да ја излечиш таа рана.

Лесно е да простиш некому.
Тешко е да молиш за прошка.

Лесно е да поставиш правила.
Тешко е да ги следиш.

Лесно е да ја покажеш победата.
Тешко е да го признаеш поразот.

Лесно е да сонуваш секоја ноќ.
Тешко е да ги оствариш своите соништа.

Лесно е да ѝ се воодушевуваш на полната месечина.
Тешко е да ја видиш и другата страна.

Лесно е да се сопнеш.
Тешко е повторно да станеш.

Лесно е секој ден да уживаш во животот.
Тешко е да живееш според вистинските вредности.

Лесно е да ветуваш.
Тешко е да ги исполниш ветувањата.

Лесно е да кажеш те сакам.
Тешко е тоа да го покажуваш секој ден.

Лесно е да ги критикуваш останатите.
Тешко е да се подобриш себеси.

Лесно е да направиш грешка.
Тешко е да учиш од грешките.

Лесно е да се плаче по изгубената љубов.
Тешко е да ја задржиш.

Лесно е да се мисли на подобрување.
Тешко е да престанеш да мислиш на тоа и да почнеш да дејствуваш.

Лесно е да се молиш секоја ноќ.
Тешко е да го пронајдеш Бог во малите работи.

Лесно е да примаш.
Тешко е да даваш.

Лесно е да го прочиташ ова.
Тешко е да го применуваш.