Високиот степен на загадување на воздухот го зголеми бројот на пациентите низ болниците во земјава.

Лекарите велат дека во текот на месецот, бројот на пациентите се зголемил тројно. Проблемот кај сите пациенти е сличен, најчесто тоа е дишењето. Лекарите велат дека лошиот квалитет на воздухот најмногу ги погаѓа дечињата, и им прави вирози кои лесно ги зафаќаат белите дробови.

Лекарите алармираат дека покрај децата со хронични проблеми со белите дробови и со послаб имунитет, бројот на болни деца кои никогаш порано немале проблем со дишењето е видно зголемен.