Според податоци на Државниот завод за статистика најголеми плати во Македонија земаат во секторот на компјутерско програмирање, воздухопловен сектор и фармација.

Топ 10 на најплатени професии изгледа вака:

1. Компјутерско програмирање 72.029 денари

2. Воздухопловен транспорт 70.506

3. Фармациски производи и препарати 60.827

4. Телекомуникации 59.626

5. Финансиски дејности и осигурување 58.192

6.Снабдување со енергија и гас 55.756

7.Складирање и помошни дејности во превоз 53.384

8.Информации и комуникации 53.251

9. Правни и сметководствени дејности 47.368

10. Информатички услужни дејности 45.896