Кој се петте најплатени работни места во Македонија?

Според последните податоци на Државниот завод за статистика, за просечната нето плата, можеме да дознаеме и кои дејности имаат највисоки плати. Знаеме дека живееме во кога технологијата брзо се равива, но сепак програмерите не се на првото место.

На првото место се наоѓа воздухопловството со 130,703 денари, потоа следува програмирање 75,546 денари, на третото место се најдоа дејности за изнајмување и давање под закуп,  лизинг, 73,800 денари, спортски, забавни и рекреативни дејности се најдоа на четвртото место со 70, 293 денари и на последно место се телекомуникациите со 51,800 денари.

cheap nike air max 90