Овие неколку дена ќе се сечат самоникнати дрвја во општина Центар.

ЈП „Паркови и зеленило“-Скопје информира дека денеска и во наредините денови ќе се сечат седум самоникнати и суви дрвја на градежна парцела на ул.„Елисие Поповски“ бр.37 во општина Центар.

Дрвјата ќе ги сечат екипи од Одделението за дрвореди на ЈП „Паркови и зеленило“.