Познатиот психијатар Карл Густав Јунг во своите книги често пишувал за карактерот на луѓето. Тој особено внимание посветувал на злобните луѓе за кои постојано велел дека не можат да бидат добри.

Тој вака велел:

Постојат луѓе кои веруваат дека ширењето позитивна енергија може да се научи, дека постојат фрази, реченици или зборови кои создаваат позитивна енергија сами по себе.

Но, не е така. Енергијата, позитивна или негативна се наоѓа во човекот.

Од човекот не може да излезе нешто што во него не постои. Да би можеле да шириме љубов, прво во нас треба да постои љубов. За да можеме да шириме мир, прво во нас треба да постои мир и спокој. За да можеме да шириме радост, прво нашето срце би требало да биде радосно.

Во спротивно, таквите зборови и дела звучат нереално. Тие звучат како напад од устата на незадоволниот човек.