Како ќе препознаете личност со добра душа?

Еднаш одамна го запрашав својот учител како да препознаам добар човек, личност со добра душа...

Што кажува? Што прави? 

Учителот ми одговори:

„Воопшто не е важно што говори човекот, ниту пак како ти изгледа. Работата е во атмосферата која се менува во неговото присуство. Тоа е најмоќниот доказ.

Кога добра личност ќе влезе во просторија, имаш чувство дека воздухот се променил, дека атмосферата е поубаво, потопла, поудобна. Кога ќе го добиеш тоа чувство, тоа значи дека во просторијата влегла една добра душа, лесна душа која е во состојба да неутрализира сѐ останато. 

На сличен начин ќе препознаеш и лоша личност. Ако одеднаш ти е неудобно, ладно и расположението нагло ти се менува, знај дека со просторот завладеала лоша, негативна, но и моќна енергија на една лоша личност.“

Running Sneakers Store | Nike