Како децата треба да ги носат платнените маски?

Институтот за јавно здравје на Македонија објаснува како децата треба да ги носат платнените маски.

Денеска со задоцнување од еден месец почна новата учебна година каде што на училиште одат учениците од прво до трето оддеделние, а останатите посетуваат настава онлајн. Маската е задолжителна за сите ученици кои посетуваат настава во училиштата. Родителите за децата од прво до трето одделние можеа да изберат дали детето ќе оди на училиште или наставата ќе ја следи онлајн.