Студенти од Македонија направија видео за прва помош при епилептичен напад. 

Видео изработено по повод Недела на мозокот 2018 година, проект на Одборот за човекови права и мир при Македонската медицинска студентска асоцијација (ММСА). 

Сè што можете да направите доколку сте сведок на епилептичен напад е да се погрижите за неговата и својата безбедност и да чекате додека да заврши.