Каде ќе нема струја викендов

Прекини во снабдување на електрична енергија за сабота, недела и понеделник 17 18 и 19 10 2020

Почеток Краj КЕЦ Адреса
2020-10-19 09:15:00 2020-10-19 12:30:00 Гостивар ГОСТИВАР: индустриска зона покрај автопат Гостивар - Тетово, потрошувачи од клучката за с.Неготино кон Тетово.
2020-10-19 09:00:00 2020-10-19 15:00:00 Гостивар ГОСТИВАР: с.Чегране, с.Корито .
2020-10-19 08:30:00 2020-10-19 14:30:00 Делчево с. Селник.
2020-10-17 09:00:00 2020-10-17 11:00:00 Кочани КОЧАНИ: ул. Унгарска (најновиот објект на Амфенол Технолоџи Македонија), ул. Унгарска (плац за плин цистерни)
2020-10-17 10:00:00 2020-10-17 12:00:00 Скопје Васил Главинов дел од с. Орланци.
2020-10-18 07:00:00 2020-10-18 10:00:00 Струмица СТРУМИЦА: Дел од Индустриска зона Север, Ново Добрејци, Никомил, Мебел 2000, Ни-пром, Карло, Бомјански, Бресто, мебел 11-Септември, Татлатка, Василево индустриска зона, Хелена, Елко-Инг, с.Градошорци, с.Ангелци, Градошорци индустриска зона
2020-10-18 16:00:00 2020-10-18 19:00:00 Струмица СТРУМИЦА: Дел од с.Василево, дел од Ново Добрејци (Ребека ДООЕЛ, Сеча ДООЕЛ, Ки-Бо Комерц и др.), Старо Добрејци, Роко-2000, Нави-Пром, и фабрика Ал-Мак.
2020-10-18 13:00:00 2020-10-18 16:00:00 Струмица СТРУМИЦА: Дел од Индустриска зона Север (Габро ДООЕЛ, Медитеран, Неимар, Рима-Комерц, Таргет ДОО, Конинг-градба, Фико-пласт, ДИА-2, Свишинокс, Мега-принт, слаткарница Карамела, Холанд-фарминг, Црвена Ружа, кванташки пазар), и краткотрајни прекини во с.Ангелци, с.Седларци, с.Вељуса, с,Водоча и с.Баница.
2020-10-18 10:00:00 2020-10-18 13:00:00 Струмица СТРУМИЦА: Тритерол на Просенички пат и Расадник во с.Просениково.
2020-10-19 09:15:00 2020-10-19 09:45:00 Тетово деловни објекти и производстевни капацитетии кои се наоѓаат на автопат Тетово-Гостивар околу с.Жеровјане, с.Боговиње, с.Пирок.
2020-10-19 08:30:00 2020-10-19 15:30:00 Тетово ЛЕШОК: долниот дел од с.Лешок, и објекти на патот Тетово-Јажинце кај с.Лешок.