ЈСП СКОПЈЕ ја информира јавноста дека за новогодишните празници дежурни билетарници ќе бидат следните:

На 1 јануари 2017 година:

- Билетара Зелен Пазар од 10-18 часот
- Билетара Ѓорче Петров од 10-18 часот
- Билетара Транспортен Центар од 10-18 часот

На 2 јануари 2017 година:

- Билетара Зелен Пазар од 07-19 часот
- Билетара Ѓорче Петров од 07-13 часот
- Билетара Транспортен Центар од 07-19 часот
- Билетара Бутел Пазар од 07-19 часот

Исто така напоменуваме дека Жичницата на 1 јануари 2017 година ќе работи од 11 часот, додека на 2 јануари 2017 година нема да работи.