Изведбите на претставата „Како да се ограби банка“ во Драмски се откажуваат

Драмски театар со известување за откажување на театарска претстава. 

Имено, од Драмски известуваат дека претставата „Како да се ограби банка“, која требаше да се изведе на 7-ми и 9-ти декември, се откажува заради болест на еден од актерите.