Избегнувајте ги оние кои...

Избегнувај ги оние кои го крадат твојот душевен мир.
Избегнувај ги оние кои си играат со тебе.
Избегнувај ги оние кои ти зборуваат зад грб, а не ти кажуваат ништо во лице.
Избегнувај ги оние кои ги исмејуваат другите и уживаат во тоа.
Избегнувај ги слаткоречивите со горчина во душа.
Избегнувај ги пророците лажни, кои би направиле сè само за да се продадат.
Избегнувај ги нив, за да се зачуваш себеси.

~ Марина Книсел, healing terapeut