Интересни факти за дождот

На висина од 10 км над земјата, воздухот е секогаш влажен затоа што содржи невидлив гас, наречен водена пареа. Дождот настанува така што водената пара во обласкот се згуснува и настануваат капките води кои паѓаат на земјата. Кондензацијата ја претвора водената пара во ситни капки вода, а ако температурата е ниска, тогаш се создаваат кристали од мраз.

1. Дождот настанува кога водените капки или кристали на мразот во облаците растат толку што воздухот не може да ги задржи.

2. Киселоста на нормалниот дожд е рН 5,6. Ако нивото на киселост е помало, тогаш дождот се нарекува кисел дожд. Ако нејзината рН вредност е 5,5 дождот ги убива бактериите, но на рН дождот ги убива инсектитте, па дури и рибите.

3. Капките вода најчесто се со големинд од 0.8 до 5,8 милиметри.

4. Еднка капка од дождот останува во Земјината атмосфера околу 10 дена.

5. Секоја секунда 16 милиони тони вода испаруваат од површината на ЗЕмјата. Додека секоја секунда, 16 милиони тони вода се  враќаат на земјата, преку природното кружење на водата.

5. Дождот е причината зошто постои временската прогноза. Кога еден американски сопственик на радио еднаш накиснал до гола кожа од дождот, тој решил да ја воведе категоријата „временска прогноза“.

6. Во Португалија, дождот е одлична причина да не се отиде на работа.

7. Обликот на дождовните капки најчесто се опишува како солзите.

8. Во воздухот има дооволно водена пареа да ја поплави целата планета до длабочина од 2.5 метри.

9. Играта пикадо се појавила во баровите поради дождот.

10.  Местото каде највеќе врне дожд во текот на годината  е хавајската планина Вајалеале каде дождот паѓа 350 дена во годината.

 

new nike air max 2019