Скопје
17. December 2018 - 13:36

Марш на црвениот чадор

Првиот колектив на сексуални работници по 11-ти пат денес го организираше Маршот на црвениот чадор, приклучувајќи се кон глобалното одбележување на Меѓународниот ден за стоп на насилството врз сексуалните работници.