Има огромна разлика меѓу претерано размислување и длабоко размислување

Многу е важно да се прави разлика помеѓу претерано размислување и длабоко размислување. Длабокото размислување ги анализира информациите со цел да научиме нешто и да се движиме напред, за изградување на нашиот мозок, наоѓање решенија и разбирање на тешки поими.

Понекогаш тоа значи дека ќе морате длабоко да размислите за проблем со кој се соочувате за да можете да го совладате, но тоа се разликува од постојано грижење за проблемот.

Длабокото размислување е како ментална аутопсија: тоа е намерно, контролирано, има содржина и е рационално, пред сѐ. 

Со длабокото размислување не управуваат чувствата, не е хаотично, нелогично, предвидливо и не е поттикнато од чувството дека ние сме жртва. 

Длабокото размислување бара решение и заклучок, додека претераното размислување е хаотично, без решение или крај на видикот.