Градинарство и урбан живот - отворена нова пермакултурна градина во МКЦ

денеска ќе го отвори новиот зелен простор наречен „Градиднина“, пермакултурна градина во Скопје, создадена за поддршка на широки иницијативи во зародиш.

– Изградбата на просторот е резултат на учеството на МКЦ во меѓународниот проект насловен „Big Time Takeover“ развиен преку „Еразмус KA2 Програмата за соработка и инвовација и размена на добри пракси на Европската унија за стратешки партнерства, кои вклучуваат образовни програми за млади“. Проектот се реалзира во периодот од мај 2021 до јуни 2023 година, заедно со останатите европски партнери во проектот: Associazione culturale Mulab од Италија, Rinova Limited (Велика Британија), HFC-Hope for children CRC Policy Centar (Кипар) и Fundacija Arteria (Полска), информираат од МКЦ.

„Big Time Takeover“ има за цел да ги поттикне младите од 13 до 18 години да ја користат својата креативна моќ и потенцијалот на уметноста, природата и модерната технологија за да проговорат на прашањата што ја засегаат заедницата и развојот на идните генерации.

МКЦ во овој проект ја согледа можноста да проговори за потребата од грижлив и одржлив пристап кон градинарството и урбаното живеење со акцент на креативниот и социјален развој кај младите. Од самиот почеток на проекот МКЦ соработува со уметниците Христина Иваноска и Јане Чаловски (Press to Exit project space) со цел да развие современ интердисциплинарен, уметнички и едукативен концепт и програма која ќе ги опфати сите клучни цели и насоки на проектот.

Од овој дијалог произлезе проектот ГРАДИДНИНА – новата институционална пермакултурна градина во Скопје. Клучен во нејзиниот развој е социологот и градинар Хајан Алхалаби, познавач во областа на пермакултурата и соработник на граѓанската иницијатива „Бостание“. Алхалаби е вклучен како експерт и едукатор во проектот.

Целта на ГРАДИДНИНА е да прерасне во благородно и динамично место, кое покрај својата основна функција во духот на одржливата агрикултура и грижлив однос кон природата, ќе прерасне и во простор за реализација на различни широки иницијативи на сите заинтересирани поединци од уметнички, едукативен и социјален аспект.

Во создавањето на градината учествуваа и гимназијалците од СУГС „Никола Карев“ под менторство на професорката Емилија Ристановска.