Сојузот на спортските федерации на Македонија денеска го објави Koнкурсот за доделување на награди и признанија во изборот на најуспешни спортистки и спортисти, тренер и спортска екипа на Град Скопје, за 2017 година.

Изборот на најуспешните спортистки и спортисти, тренер и спортска екипа на Град Скопје, се доделува за постигнати резултати во индивидуален и во клупски спорт во тековната година, на спортисти и тренери коишто  настапуваат за спортски клубови, чие седиште е во Скопје.

Право на предлагање на кандидати за Изборот на најуспешните, имаат спортските клубови и нивните членови, чие седиште е во Скопје.

Предлозите за Избор на најуспешни спортистки и спортисти, тренер и спортска екипа на Град Скопје, се за следниве категории:

 - Најуспешни 10 спортисти во сениорска категорија (мажи и жени);

- Најуспешни 5 спортисти во младинска категорија (мажи и жени);

- Најуспешен тренер;

- Најуспешна спортска екипа од Скопје;

- Најуспешен спортист/ка - странец кој настапува во екипа од Скопје и

- Најуспешен спортист/ка во категоријата на лица со посебни потреби.

 Критериум за спортските остварувања се резултатите постигнати на олимписки, светски, европски првенства и други меѓународни натпреварувања.

На соодветните натпреварувања каде што е остварен спортскиот резултат, условите за номинирање на спортистите во поединечни спортови во изборот на најуспешни спортистки и спортисти, тренер и спортска екипа на Град Скопје се:

- На Светско првенство каде што учествуваат минимум 30 земји и на истото учествуваат најмалку 8 натпреварувачи во поединечна конкуренција и оствариле најмалку две победи;

- На Европско првенство каде што учествуваат минимум 15 земји и на истото учествуваат најмалку 8 натпреварувачи во поединечна конкуренција и оствариле најмалку две победи.

Клубовите и нивните членови од екипните спортови се рангираат преку настапи на големите натпреварувања, кои претходно учествуваат на натпревари во квалификациите и групите во европската лига на шампиони, евро лигите, европските купови и други регионални натпреварувања.

Предлозите за горенаведените спортски категории ги доставуваат спортските клубови и нивните членови, кои гравитираат на подрачјето на град Скопје, со уредна документација којашто треба да содржи: копија за регистрација на субјектот со седиште во Скопје, копија од регистрациска книшка на предложениот спортист/ка, тренер со право на настап на натпревари во тековната година, официјален документ за постигнатите спортски резултати објавени во билтени, веб-страници, код-системи и слично.

Јавниот оглас трае седум (7) дена  сметано од денот на објавувањето (од 12.12. до 18.12.2017 година до 15  часот).

Предлозите се доставуваат во затворен и запечатен коверт, во секој работен ден од 08:30 до 15 часот во просториите на Сојузот на спортските федерации на Македонија, во галерискиот простор  во салата Градски Парк, на улица бр.1732 Скопје, и во Град Скопје во Архива со назнака „Одделение за спорт” за „Избор на најуспешни спортистки и спортисти, тренер и спортска екипа на Град Скопје, за 2017 година“.