Град Скопје го честита Меѓународниот ден на Ромите

Честит меѓународен ден на сите припадници на ромската заедница во Скопје.

Ромите, со нивната култура и традиција, се нераздвоен дел од ткивото на Град Скопје и придонесуваат кон градење на стабилно мултикултурно општество.

Ние сме горди што Скопје ја има единствената ромска општина во Европа.