Ѓубрето од Вардар повторно заврши во Вардар (видео)

Не треба многу за да се забележи дека коритото на реката Вардар е полно со губре во централното градско подрачје, па кога надлежните се решиле да интервенираат и исчистат, тоа секако е позитивен чекор. Но сепак, како што може да се види на видеото, од вакво чистење на коритото околу галиите малку фајде, бидејќи ѓубрето од Вардар, повторно заврши во реката...