Ганди: „Откриј ја љубовта и покажи му ја на целиот свет!“

Земи ја насмевката и подари му ја на оној кој никогаш ја немал. 

Земи еден зрак сонце и испрати го онаму каде што има ноќ.

Откриј го изворот и измиј го оној кој живее во кал.

Земи една солза и стави ја на лицето на оној кој никогаш не плачел.

Земи ја храброста и стави ја во душата на оној кој не се осмелува да се бори. 

Откриј го животот и зборувај за него на оној кој не може да го разбере.

Земи ја надежта и живеј во нејзината светлина.

Земи ја добрината и подари му ја на оној кој не знае да дарува.

Откриј ја љубовта и покажи му ја на целиот свет...

  • Махатма Ганди