Во рамките  на Годишната програма на Министарството за култура, во тек се систематски археолошки  истражувања на локалитетот Горна Порта во Охрид, каде што за прв пат беаоткриени најстарите погребувања, а во еден од гробовите, беше пронајдена златната маска, златната ракавица и уште 70-тина други златни,сребрени,бронзени,килибарни и други предмети.

Стручните екипи на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј-Охрид во текот на годинешните истражувања досега откри 85 гроба од кои 12 гроба кои датираат од македонско- хеленистички период  односно некаде од 3-2 век п.н.е.,  а останатите се од османлискиот период од периодот на 15 до крајот на 18 век.

Во гробниците од македонско – хеленистички период кои се со гробни конструкции од необработен камен, досега пронајдени се  најразлични прилози карактеристични за периодот на погребување како керамички амфори, калапени чаши, делови од војничката опрема- копја, ножеви,  накит- златни обетки со негроидни глави и со претстави на ерос, гердани со мониста од стаклена паста, привезоци, фибули и прстени, а во три гроба се пронајдени и бронзени садови.

Од периодот на доцната антика откриени и истражени се 11 јами и дел од рустикален објект,а пронајдено е поголемо количество византиски монети, неколку сребрени венецијански грошеви и една сребрена монета на кралот Волкашин.Гробовите од османлискиот период  пак се главно со христијанска ориентација  и во се пронајдени бронзени копчиња, обетки, срма,  а зачувани се и делови од органски материјали -кожни обувки, дрво).  

Во текот на досегашните истражувања најстар наод на теренот е праисториско камено секирче, а најмлад османлиски монети од 19 век.Археолошките истражувања на локалитетот Горна Порта продолжуваат до крајот на септември годинава.