Добро што ставија солбчињаа меѓу коловозот и велосипедската патека, па сега не може секој да паркира. А и полиција има, гледа, казнува.... Или не...?