Фото: Новата учебна година почна со реконструкција на спортската сала во СУГС „Георги Димитров”

Новата учебна година за учениците од средното училиште на Град Скопје „Георги Димитров”, започна со целосно реконструирана спортска сала со цел овозможување подобрени услови за спортување и едукација за средношколците. 

Старата и небезбедна дрвена подна конструкција во спортската сала е заменета со нова подна подлога за квалитетна реализација на наставата по спорт во училиштето. Градот Скопје во континуитет вложува во подобрување на условите за овозможување непречена реализација на наставата.