Есенско садење дрвја, секој ден, во секоја општина

Во тек е есенското садење на дрвја, во кое активно е вклучен и директорот Ардијан Муча.

Им благодариме и ги поздравуваме сите граѓани, организации, фирми, уметници, спортисти и сите останати кои доброволно и со радост доаѓаат на терен да засадат дрво, на тој начин директно покажувајќи грижа за својата животна околина и градот Скопје.