ЈСП СКОПЈЕ ги информира граѓаните, дека надополнувањето на електронските картички можат да го направат на 30 продажни места на ЈСП СКОПЈЕ, на 54 локации на мастер-дилерот и на 3 автомати за картички (ТВМ).

Продажните места на мастер-дилерот можете да ги најдете на следните локации: