Во 2007 имавме некое друго Скопје, физички, а и луѓето некако беа поинакви. Пред новите фасади и градби, дел од тоа Скопје веќе го нема.

Погледнете и потсетете се како изгледаше главниот град.

Фото: Алан Грант