Фотографија од 70-десетите години на нашето Скопје!

- Довршувањето на новата железничка станица.

- Од лева страна е дел од Маџир маало.

- Од десна страна е дел од Пролет.

- Куполата од десната страна е Балетското училиште кое се градеше пред земјотресот, но за жал никогаш не почна со работа.

- Од лево во аголот се гледа дел од поранешна Југобанка.