Весела вечер со Тони Котановски Трио (Тони Китановски, Иван Бејков и Виктор Филиповски) и Асан Рашид (Cherkezi Orkestra)...

Локација: MKC Club & Restaurant

Почеток:22.00 часот

Задолжително резервирајте на: 6090 606.