Силни реакции на твитер за Општина Карпош! Асфалтирале дрва?!

Дрвово на фотографијата е едно од петнаесетте е свежно асфалтирани млади дрвја кај хотелот „Александар Палас“ и најверојатно ќе се исуши за три месеци. Ако стегнат горештини – и побрзо.