Доста е: Лоши и лажни луѓе, чувства и навраќање во минатото

Доста е!

Доста е од тоа да минуваме време со погрешни луѓе.

Доста е од тоа да сакаме да ја купиме среќата.

Доста е од тоа да се трудиме да бидеме некој кој не сме.

Доста е од лажни луѓе.

Доста е од тоа да очајуваме и да се чувствуваме лошо во сопствената кожа.

Доста е од навраќањето во минатото. Доста е од сите грижи за иднината.

Доста е од отфрлање на новите луѓе во нашите животи бидејќи старите ни погрешиле.

Доста е од пренесување на вината на другите за нашите неволји.

Доста е од неблагодарноста за убавите работи во нашиот живот. Тие се тука и постојат.

Доста е од обидот постојано да бидеме среќни. Не можеме да сме.

Доста е од постојаното приоритизање на желбите и потребите на другите.