Дом на култура „Кочо Рацин“ објави јавен повик за финансирање проекти и активности од областа на визуелните уметности.

Заинтересираните може да поднеса предлози за поддршка на професионални, аматерски или младински проекти, манифестации и активности од областите: визуелни уметности, дизајн и архитектура и уметност на новите медиуми.