Делови од повеќе скопски општини утре без струја

Од „ЕВН Македонија“ АД е добиено известување дека за ден 19.05.2020 год. (вторник) планирани се следните технички зафат во електро-системот во градот Скопје.

од 08:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.Димитар Мирачиев, дел од ул.Ефтим Спространов, дел од ул.Трајко Иванов. (општина К.Вода);

од 08:00 до 12:00 часот, корисниците од Горно Нерези, Етно село во Горно Нерези (општина Карпош), стопански објект на Уни проком Вемакс (опшина Г.Баба), дел од с.Крушопек (општина Сарај;

од 06:00 до 09:00 часот, корисниците од ул. 8 Март . (општина Центар);