Делови од општините Ѓорче Петров и Сопиште утре ќе останат без струја

Од ЕВН Македонија АД добивме известување дека на ден 05.04.2021 година (понеделник ), се планирани  следните технички зафати во електроенергетскиот систем во Градот Скопје:

- во времето од 09:00-14:00 часот корисниците  на дел од с.Варвара (општина Сопиште)

- во врмето од 09:00-13:00 часот корисниците од улиците:Пекљане 1, 3 и 5 (со броевите  од 10-30 од споемнатите улици), како и објектите во околината на воениот отпад, ул.Лука Геров броевите од 60-90 (во околината на воениот отпад). (општина Ѓ.Петров)